5.00(1)

รายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว22002 ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 อ.สมเกียรติ ใจหนัก ตำบลเมืองบางยม

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า

เรื่องที่ 1 การกำเนิดของไฟฟ้า00:00:00
เรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน00:00:00
เรื่องที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย00:00:00
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ามาจากไหน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

มาช้านิด ช่วยตรวจด้วยนะครับครูเกียรติ ขอบคุณครับ

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime