5.00(1)

รายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา พว32023

  • ลงทะเบียนแล้ว 174
  • อัปเดตล่าสุด 21 มีนาคม 2022

สารบัญรายวิชา

42 บทเรียน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

บทที่ 1 พลังงานไฟฟ้า

บทที่ 2 การผลิตไฟฟ้า

บทที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

บทที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

แบบทดสอบย่อย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวันวิสาข์ ศรีโพธิ์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ประจำ กศน.ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
5.00 (1 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

174 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime