0(0)

รายวิชาการพัฒนาจิตและปัญญา (สค22004) ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตำบลคลองยาง

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 จิตในทางพระพุทธศาสนา

บทที่ 2 สมาธิเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา

บทที่ 3 การเจริญสติ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

แบบทดสอบ(ติวสอบ)

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime