0(0)

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 ม.ต้น ศกร.ระดับตำบลป่ากุมเกาะ ภาคเรียน 1/2567

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

บทที่ 1 การใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจําวัน (Language in Daily Life)

เรื่องที่ 1 การทักทายและการกล่าวลา (Greeting and Leave Taking)00:00:00
เรื่องที่ 2 การแนะนําตนเองและผู้อื่น (Introducing Yourself and Others)00:00:00
เรื่องที่ 3 การให้และการสอบถามข้อมูลส่วนตัว (Sharing Personal Data)00:00:00
เรื่องที่ 4 การใช้ภาษากาย (Body Language)00:00:00
เรื่องที่ 5 การพูดโทรศัพท์ (Telephone Conversation)00:00:00

บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel?)

บทที่ 3 คุณคิดอย่างไร (What do you think?)

บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)

บทที่ 5 อดีตกาล(Past Tense)

บทที่ 6 อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง

บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่าง ๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime