0(0)

ประวัติความเป็นมาลูกเสือไทยคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (5 ชม.)

  • ลงทะเบียนแล้ว 14
  • อัปเดตล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2023

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หลักสูตร ประวัติความเป็นมาลูกเสือไทยคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (5 ชม.)

กิจกรรมที่ 1.1 ใบความรู้ อุบัติการณ์ลูกเสือ พระบิดาลูกเสือไทย กิจการลูกเสือไทย
กิจกรรมที่ 1.2 ให้ผู้เรียนศึกษาคลิป VDO เรื่อง ประวัติความเป็นมาลูกเสือไทย14:28
กิจกรรมที่ 2 การวัดผลประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 คำปฏิญาณของลูกเสือ และกฏของลูกเสือ ให้ผู้เรียนศึกษาคลิป VDO เรื่องคำปฏิญาณของลูกเสือ และกฏของลูกเสือ2:05
กิจกรรมที่ 4 การวัดผลประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจ ลูกเสือ
จบหลักสูตร

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime