5.00(2)

ทักษะการพัฒนาอาชีพ รหัส อช21002 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

  • ลงทะเบียนแล้ว 170
  • อัปเดตล่าสุด 6 มีนาคม 2023

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมที่ 1 ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ บทที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาจากคลิป VDO (ETV ติวเข้มออนไลน์) บทที่ 129:34
แบบฝึกหัด บทที่ 1 (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน)
แบบฝึกหัด บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน)

บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 4 การจัดการการผลิตการบริการ

บทที่ 5 การจัดการการตลาด

บทที่6 การขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ

บทที่7 โครงการพัฒนาอาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน

สรุปบทเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

แบบทดสอบการติวก่อนสอบ

เฉลยแบบทดสอบการติว

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูภัทริยา ตาคำ (ครูเอ๋) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เศรษฐศาสตร์) จบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ กศน.ตำบลคลองกระจง ศูนย์ กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ 29/18 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 641044
5.00 (7 การให้คะแนน)

57 รายวิชา

1430 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ตรวจผมด้วยครับ

.

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime