0(0)

กิจกรรมพัฒนาวิชาการ หลักสูตรจินตคณิตเบื้องต้น (Finger Math) จำนวน 8 ชั่วโมง

  • ลงทะเบียนแล้ว 9
  • อัปเดตล่าสุด 30 สิงหาคม 2021

หลักสูตรรายวิชา

จินตคณิต (Finger Math)

เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น ผู้เรียนจะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน

ทำให้ผู้เรียนที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนดีขึ้นทุกวิชา

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

แนะนำจินตคณิต (Finger Math)

จินตคณิต (Finger Math)4:18
ข้อควรรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ (Things to Know)

การฝึกใช้สัญลักษณ์ 0-99

การทบและการทอน หากนิ้วไม่พอนับ เกี่ยวกับ 5 และ 10

การทบและการทอน ด้วยมือขวาและมือซ้าย

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

97 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime