0(0)

การค้าออนไลน์

  • ระยะเวลา 5h
  • ลงทะเบียนแล้ว 29
  • อัปเดตล่าสุด 30 สิงหาคม 2021

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน5h

เรื่องที่ 1 ร้านค้าออนไลน์ (Online Shop)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อินเตอร์เน็ต10:35
บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์4:45
บัญชีธนาคารและระบบตรวจสอบการรับเงิน
การเลือกระบบร้านค้าออนไลน์
เรียนรู้การสร้างหน้าร้านผ่านเฟชบุ๊ก (Facebook Page)16:21
การมอบหมายงาน
เรียนรู้การเปิดการขายผ่านแอปพิเคชั่น34:10
ภาษีร้านค้าออนไลน์

เรื่องที่ 2 การส่งเสริมการขาย (Online Marketing)

เรื่องที่ 3 บริหารการขาย (Shop Management)

เรื่องที่ 4 การบรรจุและจัดส่งสินค้า (Packing & Shippige)

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

29 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime