Image
ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงานแสดงถึง "การส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อความผาสุขของประชาชน"
เป็นรูปวงกลม มีเส้นรอบวงสีน้ำเงิน ภายในวงกลมมีตราเสมาธรรมจักรสีเขียว ตั้งอยู่บนเครื่องหมาย (Infinity) สีเขียวล้อมรอบตัวชื่อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยู่ด้านบน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ด้านล่าง ตัวอักษรสีน้ำเงินคั่นด้วยรูปดอกประจำยามสีเดียวกัน และรองรับด้วยรูปรวงข้าวสีเหลืองทอง

ประวัติ กศน.อำเภอสวรรคโลก

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก

ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์  ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110 โทรศัพท์ 055-641044 โทรสาร 055-641044  

     เดิมชื่อ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสวรรคโลกโดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 เป็นสถานศึกษา ลำดับที่ 63/09 สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2550

     ปัจจุบันตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก บนพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่  สท. 161 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก เนื้อที่ 1 ไร่ 65 ตารางวา อาคารประกอบเป็นสำนักงาน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 1 หลัง อาคารเก็บพัสดุ 1 หลัง โดยย้ายเข้าอยู่อาศัยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2550  (ในสมัยของนายกิตติศักดิ์ พันธุ์โอภาส เป็นผู้อำนวยการ)